Erzak Yardımı Yapan Kurumlar Başvurusu

11.01.2021
Erzak Yardımı Yapan Kurumlar Başvurusu

Koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından çeşitli kalemlerde maddi ve ayni yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgının etkilerinin devam ettiği şu günlerde de kamu kurum ve kuruluşları tarafından erzak, gıda ve maddi yardımlar yapılmaya devem ediliyor. Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları dahil birçok kurum ihtiyaç sahibi ailelerin bu zor günlerinde yanında yer almaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüklerince SYDV tarafından gıda yardımları, ayni ve nakdi yardımlar da yapılmaktadır. Bu kurumlardan erzak, gıda kolisi gibi yardımlardan yararlanabilmek için kişilerin sosyal güvencesinin olmaması ve gelirin olmaması ve düşük gelire sahip olmaları şartını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Erzak Yardımı Yapan Kurumlar

Koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik rakamları çığ gibi büyüyor. İşten çıkarılan ve işyerleri geçici olarak durdurulan esnafların yanında çalışan kişilerde işsizlikle mücadele ederken bir yandan evini geçindirmeye çalışıyor. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan kişilerin sayısı he rgeçen gün artarken sosyal yardımlar ile ihtiyaç sahipleri biraz olsun rahat nefes aldırılıyor. Devlet tarafından yapılan yardımların yanında muhtaç ailelere yapılan gıda, erzak yardımları yapan kurum ve kuruluşlar da bulunuyor.

Ülkemizde 1003 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yani SYD vakıflarınca gıda yardımları yapılmaya devam ediliyor. Düzenli olarak yapılan gıda yardımlarından yararlanmak isteyenler SYDV haricinde yardım başvurusunda bulunacak birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine gıda ve erzak yardımı yapan diğer kurumlar ise şöyledir;

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Belediyeler
 • Sivil Toplum kuruluşları
 • Dernekler,
 • Özel Vakıf kuruluşlar ve
 • Hayırsever vatandaşlar gibi gönüllü olarak yardımda bulunan şahıslar kurum ve kuruluşlar tarafından erzak yardımları yapılmaya devam edilmektedir.

Maddi anlamda sıkıntıda olan ihtiyaç sahibi aileler bu kurum ve kuruluşlara müracaat ederek erzak yardımlarından yararlanabilirler.

Koronavirüs salgını nedeniyle Bakanlıkların, tüm kamu ve kurumlarının maddi yardım, gıda ve erzak yardım destekleri her geçen gün artarak devam ediyor. Durumu olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere gerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde hizmet vere vakıflar gereke büyükşehir ve diğer belediye Başkanlıkları vatandaşlara yardıma tüm gücüyle devam ediyor. Bu yardımlardan yararlanmak için kurumlara dilekçe ile başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Peki SYDV’ lerden sağlanan gıda ve erzak yardımları başvuruları nasıl yapılıyor?

SYDV Maddi Yardım Başvurusu

Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşların gıda, erzak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aile yardımları kapsamında Gıda yardımı yapılmaktadır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı SYDV’lerden yapılan gıda yardımlarından yararlanmak isteyen kişiler başvurularını ikamet ettikleri SYD vakıflarına müracaat ederek gerçekleştirebilirler. SYD vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi ailelerden başvuru esnasında talep edilen belgeler ise şu şekildedir;

İlk kez başvuruda bulunan kişilerden talep edilen evraklar; SYDV başvuru kayıt formu ve başvuru dilekçesi ve başvuru sahibine ait nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi ikametgah belgesi ve gelir testi istenmektedir. Bu belgeler ile birlikte müracaatta bulunan ailelerin muhtaçlık durumların tespit edilmesi için Sydv vakıfları tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacılar tarafında yerin de yapılacak tespit çalışmasında muhtaçlık durumlarının ispat edilmesi ile düzenli olarak gıda yardımlarından yararlanabilirler. Gelir durumlarında herhangi bir değişiklik ve artış görüldüğü takdirde gıda yardımları kesilmektedir.

Belediyelere Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belediyelerin sosyal yardım politikaları gereğince ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılmaktadır. Belediyelerin yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar kapsamında belirlenen  devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere gıdalardan oluşa erzak yardımları verilmektedir. Koronavirüs nedeniyle de belediyeler tarafından gıda ve erzak yardımları yapılmaya devam edilmektedir. Ülkemizdeki her belediyede bu imkanların bulunması da genel itibariyle durumu olmayanlar için sağlanan yardımlar ise;

 • Belediye yardım parası(Sosyal yardım)
 • Gıda kolisi yardımı,
 • Durumu olmayan ailelere kira yardımı,
 • Eğitim desteği için kırtasiye yardımı,
 • Erzak ve gıda yardımı,
 • Fakir aileler için giyecek yardımı,
 • Gazi ve şehir yakınlarına yapılan yardımlar,
 • Sosyal yardım kartları ( her ay yapılır)
 • Kışlık kömür ve yakacak yardımı,
 • İlaç ve tıbbi destek yardımı,
 • Mama ve bebek bezi yardımı,
 • Öğrenciler için belediye bursu, servis aracı, okul yardımları,
 • Yaşlılar için belediye bakım hizmetleri gibi yardımlar yapılmaktadır.

Konumuz gereği belediyelere erzak yardım başvurusunda bulunmak isteyenler yardım talebini içeren başvuru dilekçesiyle birlikte Belediye Başkanlığına başvuruda bulunarak erzak yardımlarından yararlanabilirler. Başvuru sahipleri tarafından yapılan müracaatlar Belediye Başkanlığına bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nce ilgilisine ait inceleme ve araştırma yapılan talepte bulunan kişilerin adreslerine yerinde inceleme yapılır.  Kurulan bu komisyon görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerinin durumları gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Başvurularda erzak yardım talebinde bulunulduğuna dair ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 Belediyelere sosyal yardım çerçevesinde verilen erzak yardımı başvurularında istenen belgeler ise;

 • Başvuru sahibinin T.C kimlik belgesinin aslı veya fotokopisi.
 • Muhtarlıktan alınacak muhtaçlık/ fakirlik belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi (MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek)
 • Sağlık kurulu raporu (Başvuru yapan kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden rapor)
 • Doğal afetlerden zarar görenler için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor başvurularda istenen belgelerdir.

Belediyeler Tarafından Sağlanan Gıda Yardımı Başvuruları

Aşağıdaki linkler üzerinden ikamet ettiğiniz ildeki belediyelere başvuruda bulunarak gıda, erzak ve maddi yardımlardan yararlanabilirsiniz. Belediyelerin gıda ve erzak yardımlarına internet üzerinden başvuru yapılabileceği gibi belediyelere başvuru dilekçesi ile müracaat edilebilir.

Belediyeler tarafından verilen gıda erzak yardımlarından yararlanabilmek için belirli bir gelirin altında gelire sahip olmak gereklidir. Muhtarlıklardan alınan fakirlik belgesi ile birlikte belediyelerden istenen belgeler ile müracaatta bulunan ihtiyaç sahiplerinin adreslerinde yapılacak incelemelerden sonra muhtaçlık durumlarının belgelenmesi ile bu yardımlardan yararlandırılacaklardır.

Borç para arayanlara 1 saatte borç para bulma yöntemi için tıklayınız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yardımları

İBB tarafından durumu olmayan vatandaşlar için sosyal yardım kart uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama ile başkanlık bütçe olanakları dahilinde ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapabilecekleri sağlayacak bir kart verilmektedir. Bu kart ile alışveriş yapabilmek için belediyeye durumunuzu belirtir bir dilekçe ile başvuru yapmanız ve başvurunuzun değerlendirilmesi gereklidir. Her ay sistem üzerinden karta bakiye yüklenerek birçok alışveriş merkezinde bu kart ile nakit ödemeden alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Bu  yardım kartı ile gıda alışverişleri yapılabilirken gıda erzak yardım başvuruları Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvurular kabul ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları

Koronavirüs salgını nedeniyle Dayanışma Platformu üzerinden sosyal yardım müracaatları alınmaya devam ediliyor. Bu destekte ihtiyaç sahiplerine gıda, erzak yardımını yanı sıra nakit yardımı da yapılıyor. Yardım başvurusunda aranan kriterler ise şu şekildedir;

 • Yardımlar kişi bazlı değil hane bazlı olarak veriliyor.
 • Başvurular Nüfus müdürlüğü adres sisteminden incelemeye alınıyor ve bir hanede sadece bir kişiye veriliyor.
 • Başvuruların ikinci yapılması halinde yeniden yardım alınamıyor.
 • SYDV’ ler tarafından sosyal yardımlardan yararlananların başvuruları kabul edilmiyor.
 • Başvuru yapan hane içinde kamu da çalışan işçi, memur, SSK’lı çalışan veya Bağkur lu esnaf yer alıyorsa yardım yapılmıyor.
 • Ankara ili kırsal bölgelerinde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar içinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerden faydalananlar ve Kooperatiflere üye olan çiftçilerde  yardımlardan yararlanamıyor.
 • Kısa çalışma ödeneği ve diğer destek kredilerinden yararlananlar ve sigorta sisteminde aktif olarak sigortalı görünen kişilerde yardımları alamıyor.

Salgın nedeniyle işinden olan ve işsiz kalan herkes Bu şartları sağlayanlar Ankara Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak için www.forms.ankara, bel.tr sayfasında bulunan formu okudum, anladım kutucuğunu işaretleyerek onay yazısına tıklayarak açılacak ekrandaki bilgileri doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu yardım haricinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, erzak  yardımıda yapılıyor.

İzmir Belediyesi Yardım Başvuruları

İzmir belediyesi de salgın kapsamında  ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve erzak yardımları ile maddi yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Başvurular gerekli evraklar ile birlikte başvuru dilekçesi ile Belediye Başkanlığına yapılabiliyor.  İzmir Belediyesi maddi ve erzak yardımı başvurusu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler 0232 293-17-02 numaralı hattan bilgi alabilirler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuruları

Kocaeli büyükşehir belediyesi hastalık ve salgın sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 50 bin adet gıda, 15 bin adet hijyen paketi desteği veriyor. Salgının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için yürütülen çalışmalarda sağlık personellerine gerekli lojistik desteği de sağlayan belediye tarafından yardımlar bütün hızıyla devam ediyor. Daha önceden Belediyeden  sosyal yardım alan vatandaşlardan süresi dolanlar, hastalık tedbirleri sebebiyle yeniden sosyal incelemeye gerek kalmaksızın yardımlarını almaya devam edecektir.

Sivil Toplum Kuruluşları Erzak Yardımı Başvuruları

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine  ülkemizdeki STK’lar tarafından gıda erzak yardımı yapılmaktadır. Sosyal yardımlar ile devlete destek çalışmalarını sürdüren STK’lar  binlerce aileye gıda kolisi, erzak yardımları ve maddi yardımlar veriyor. Ülkemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları yardım başvuruları için linklere tıklamanız yeterli.

Ülkemizde faaliyet gösteren maddi yardım ve gıda yardımı yapan bu kurum ve kuruluşlara müracaat ederek sizlerde yardımlardan yararlanabilirsiniz.

Maddi Yardım Yapan Zenginler ve İş Adamları

İnternet ve sosyal medya üzerinden yardıma ihtiyaç duyan kişilere birçok hayırsever vatandaş tarafından yardımlar yapılmaktadır. Ünlü sanatçılar, futbolcular, şirket vakıfları ve holding sahipleri tarafından hastlık nedeniyle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için maddi yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Bu ünlüler sosyal medya aracılığıyla sesinizi duyurabileceğiniz gibi iletişime geçerek te maddi yardım talebinizi iletebilirsiniz. Gıda kolisi yardımlarına bağış yaparak birçok vatandaşın gıda erzak ihtiyaçlarını gideren zengin işadamlarının maddi yardımlarından yararlanabilmek için vakıf ve derneklere müracaat edebilirsiniz.

YORUMLAR

Önemli mi?*

 1. Mine acar dedi ki:

  Ben lise mezunuyum mevsimlik işçiyim ve ailemin maddi durumu yok. Okuluma devam edebilmem için paraya ihtiyacım var bana yardım etmenizi istiyorum.

  (5/5)
 2. ELİF ÖZDEMİR dedi ki:

  4 çocuk annesiyim eşim yok 3 çocuğum engelli birinin yüzde yetmiş digeride yüzde atmış sekiz dil eğitimi alıyorlar 11 yaşında kızım var herhangi bir sorunu yok ben bu hastalık çıkmadan önce bebek arabasıyla plastik topluyordum bazen komşularım yardim ediyordu bu hastalık cıktı korkudan dışarı çıkamıyorum bana gıda yardımı kaldırıldı diye söylediler belediyeden bazı yerlerede başvurdum herhangibi bir sonuç alamadım Allahtan devletimin verdigi 25 kilo patatesi kapıma getirdiler az da olsa cocuklarimin karnini doyurabiliyorum ama bu gün kizim bana ancak ayni yemeğimi yiyeceğiz di-ye söylüyor ama kızım size yemek yaptım dedim ufak kardeşin döktü diye söyledim cocukları komşuya gönderirdim televizyon seyretmesi için bu gün eskicinin arabasinin üstünde 72 ekran tüplü televizyon vardı fiyatı 150 tlye verrim dedi bende başka bişeler versem karşılığında verirmisin dedim çocuğumun bebek arabası ve odun sobami verdim üste de 50 tle verdim komşumun biri filtre verdi bende ona verdim kışın ne yapacağımı bilmiyorum buğünkü sevinçleri bana yeter de artarda suyumu kestiler 2600 borcum var 845 tle bakkalaborcumvar suriyeliler abla borcunu öde ondandan sonra vereyim diyor komşularimdanda aldım kiraciyim 450tl oturuyorum adana da ben ELİF ÖZDEMİR numaram bu burdan bana ulaşırsınız bana yardım edersenizde Alllah razı olsun etmesenizde Allah razı olsun Allah’a emanet olun

  (5/5)
  1. Sultan mece dedi ki:

   Şanlı urfada yaşiyorum 3 çocuk annesiyim esim vefat etmiş tek böbrekliyim mevsimlik işciyim pandemiden dolayi calişmiyoruz madi durumumuz yok mağduruz sizden yardim bekliyoruz

   (5/5)
 3. Aysun yavuz dedi ki:

  Ben diyarbakır bağlarda oturuyom eşim çalışmıyor bir çocuğum var madi durumum yok bana yardım ederseniz çok sevinirim

  (5/5)
 4. Hanife Çelik dedi ki:

  Işten çıkarıldım ucretsız izne ayrıldım kiramızı ödüyemıyoruz erzak alamıyoruz bu mubarek ayda Allah hayırları izi kabul etsin inşallah ?

  (5/5)
 5. Ramazan dedi ki:

  Şu mübarek ayda Ramazan ayında bir yardım isterim sizlerden

  (5/5)
 6. Melih uçar dedi ki:

  Bir oğlum bir kızım var onların uzaktan eğitimleri için tablet veya bilgisayar istiyorum teşekkür ederim

  (5/5)